GDPR

Společnost Karel Probošt – Výkup druhotných surovin, se sídlem Charvátova 1988/3 Praha 1, IČO 70377316, provozovny Jinonická ulice Praha 5, ulice K Ládví Praha 8, Vás, naše zákazníky, informuje o zásadách v souvislosti s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“) o následujícím:

Katalogové číslo odpadu

160117                       Železné kovy

170401                       Měď, bronz, mosaz

170402                       Hliník

170403                       Olovo

170404                       Zinek

170405                       Železo a ocel

170406                       Cín

170407                       Směsné kovy

200140                       Kovy

 

 

V Praze dne 3.1.2022

 

Karel Probošt

správce osobních údajů

Výkup a prodej druhotných surovin