GDPR

Společnost Karel Probošt – Výkup druhotných surovin, se sídlem Charvátova 1988/3 Praha 1, IČO 70377316, provozovny Jinonická ulice Praha 5, ulice K Ládví Praha 8, Vás, naše zákazníky, informuje o zásadách v souvislosti s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“) o následujícím:

Katalogové číslo odpadu
160117                       Železné kovy
170401                       Měď, bronz, mosaz
170402                       Hliník
170403                       Olovo
170404                       Zinek
170405                       Železo a ocel
170406                       Cín
170407                       Směsné kovy

 

 

V Praze dne 25.května 2018

 

Karel Probošt

správce osobních údajů

Výkup a prodej druhotných surovin